GEGURITAN-PAHLAWAN PENDHIDHIKAN

Asmane datan sirna ing pangarasanku

Pitutur-pitutur kang becik datan luntur ing memoriku

Senajan dak eling-eling nganti kapan wae

Ambane segara sing ora ana batase

Dhuwure awang-awang sing akeh tingkatane

Jerune samodra sing ora kena diitung jerune

Kuwi kabeh ora bisa dadi pangalangmu ngabdi dening bangsa

Panase arka ora dadi masalah

Umpama kringet ludira

Semangatmu ora mati anggone paring wejangan

Welas asihmu…sabar narimamu

Keikhlasanmu lan ketelatenanmu

Ndadikake ingsun jalma wasis, budi pekerti paramarta lan yogya

Kabeh ora cukup yen dibales nganggo sotya

Pawiyatan iki dadi saksi bisu

Anggonmu mulang unggah-ungguh marang muridmu

Bengi iki…..

Disaksiake kartika kang sumebyar ing tawang lan rembulan

Aku ngikat janji…..

Setya tuhu lan bekti

Ngudi ilmu sadhuwur-dhuwure

Lan mujudake bangsa sing makmur

Kanggo mbales kabeh mau

Mung liwat bayu bengi iki dak layangke guneman cilikku

Muga Gusti Kang Murbeng Dumadi paring kinasihan marang panjenengan, pahlawan tanpa tanda jasa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s